Labouchère-systemet: En omfattende guide

Oliver Haugen
juli 3, 2024
56 Visninger
Labouchère System

Labouchère-systemet, også kjent som kanselleringssystemet eller split martingale, er en populær spillstrategi som primært brukes i rulett. Dette systemet er oppkalt etter Henry Labouchère, en britisk politiker, forfatter og ivrig gambler som populariserte systemet på slutten av 1800-tallet.

Labouchère-systemet er et negativt progresjonsspillsystem som innebærer å øke innsatsen etter tap og redusere innsatsen etter gevinster, med målet om til slutt å oppnå en fortjeneste lik det opprinnelige ønskede beløpet. Systemet er basert på en sekvens av tall, hvor spilleren krysser ut tall etter hvert veddemål, noe som gir en strukturert tilnærming til innsatsprogresjon.

I denne omfattende guiden vil vi fordype oss i detaljene i Labouchère-systemet, utforske dets historie, mekanikk og praktiske anvendelser i både nettcasinoer og oddsspill. Vi vil også diskutere fordelene og ulempene ved å bruke dette systemet og sammenligne det med andre populære spillsystemer.

Hvordan Labouchère-systemet fungerer

Labouchère-systemet er et negativt progresjonsspillsystem som innebærer å lage en sekvens av tall og krysse ut tall etter hvert veddemål. Summen av det første og siste tallet i sekvensen bestemmer størrelsen på neste innsats. Hvis veddemålet vinner, krysses det første og siste tallet ut, og prosessen fortsetter med de gjenværende tallene. Hvis veddemålet taper, legges beløpet for det tapte veddemålet til slutten av sekvensen. Prosessen fortsetter til alle tall i sekvensen er krysset ut, noe som resulterer i en fortjeneste lik summen av den opprinnelige sekvensen.

Her er en trinnvis guide for hvordan du bruker Labouchère-systemet:

 1. Lag en sekvens av tall, for eksempel 1, 2, 3, 4, 5.
 2. Legg sammen det første og siste tallet i sekvensen for å bestemme innsatsbeløpet. I dette eksempelet ville innsatsen være 6 enheter (1 + 5).
 3. Hvis veddemålet vinner, kryss ut det første og siste tallet, slik at 2, 3, 4 gjenstår. Neste innsats ville være 6 enheter (2 + 4).
 4. Hvis veddemålet taper, legg innsatsbeløpet til slutten av sekvensen. Sekvensen ville bli 1, 2, 3, 4, 5, 6, og neste innsats ville være 7 enheter (1 + 6).
 5. Fortsett denne prosessen til alle tall i sekvensen er krysset ut, noe som resulterer i en fortjeneste lik summen av den opprinnelige sekvensen.

Formelen for å forstå Labouchère-systemet er som følger:

(y + z) / 2 ≤ x

Hvor:

x = Antall gevinster

y = Antall tap

z = Summen av den opprinnelige sekvensen

Når formelen er tilfredsstilt, har spilleren fullført sekvensen og oppnådd en fortjeneste lik summen av den opprinnelige sekvensen.

For eksempel, hvis den opprinnelige sekvensen er 1, 2, 3, 4, 5 (sum = 15), og spilleren har 4 gevinster og 3 tap, ville formelen være:

(3 + 15) / 2 ≤ 4

18 / 2 ≤ 4

9 ≤ 4 (ikke tilfredsstilt)

I dette tilfellet må spilleren fortsette å spille til antall gevinster er større enn eller lik halvparten av summen av tapene og den opprinnelige sekvensen.

Bruk av Labouchère-systemet i nettcasinoer

Labouchère-systemet kan brukes effektivt i nettcasinoer, spesielt i spill med even money-innsatser som rulett, baccarat og blackjack.

I rulett fungerer Labouchère-systemet best på even money-innsatser som rød/svart, oddetall/partall eller 1-18/19-36. Ved å fokusere på disse innsatsene kan spillere opprettholde en balansert tilnærming til spillsekvensen og minimere effekten av husets fordel, som vanligvis er rundt 2,7% for europeisk rulett og 5,26% for amerikansk rulett.

Når man bruker Labouchère-systemet i baccarat, bør spillere fokusere på banker- eller spillerinnsatser, som har en husets fordel på henholdsvis 1,06% og 1,24%. Unngå uavgjortinnsatsen, da den har en betydelig høyere husets fordel på 14,36%.

I blackjack kan Labouchère-systemet brukes ved å satse på spillerens hånd. Det er imidlertid avgjørende å bruke riktig blackjack-strategi for å redusere husets fordel til rundt 0,5%, avhengig av spillets spesifikke regler.

For å effektivt administrere bankrollen din mens du bruker Labouchère-systemet i nettcasinoer, vurder følgende tips:

1. Sett et budsjett for spilløkten din og hold deg til det, uavhengig av om du vinner eller taper.

2. Velg en spillsekvens som passer til størrelsen på bankrollen din. En sekvens med mindre tall vil resultere i lavere totale innsatser og mindre risiko.

3. Unngå å jage tap ved å øke innsatsene utover den forhåndsbestemte sekvensen, da dette kan føre til betydelige tap.

4. Ta pauser mellom spilløkter for å unngå å ta impulsive beslutninger og for å opprettholde et klart perspektiv på spillaktivitetene dine.

Bruk av Labouchère-systemet i sportsbetting

Labouchère-systemet kan tilpasses for bruk i sportsbetting, og gir en strukturert tilnærming til å administrere spillbankrollen din. Når du bruker Labouchère-systemet i sportsbetting, er det viktig å fokusere på spill med odds så nær even money som mulig, som poengspredning eller moneylines i jevne konkurranser.

For å tilpasse Labouchère-systemet for sportsbetting, følg disse trinnene:

 1. Lag en spillsekvens, for eksempel 1, 2, 3, 4, 5, basert på bankrollen din og risikotoleranse.
 2. Velg et spill med odds nær even money, som -110 eller +100.
 3. Bestem innsatsstørrelsen din ved å legge sammen det første og siste tallet i sekvensen din. For eksempel, hvis sekvensen din er 1, 2, 3, 4, 5, vil din første innsats være 6 enheter (1 + 5).
 4. Hvis innsatsen din vinner, stryk ut det første og siste tallet i sekvensen din. Din neste innsats vil være basert på de nye første og siste tallene.
 5. Hvis innsatsen din taper, legg til innsatsbeløpet på slutten av sekvensen din. Din neste innsats vil være basert på den nye sekvensen.
 6. Fortsett denne prosessen til alle tall i sekvensen din er strøket ut, noe som resulterer i en fortjeneste lik summen av den opprinnelige sekvensen.

Når du velger spill for Labouchère-systemet i sportsbetting, vurder følgende strategier:

 1. Fokuser på spill med høy sannsynlighet for suksess, som poengspredning i jevne kamper eller moneylines på sterke favoritter.
 2. Unngå spill med høye odds, som parlay eller langskudd-underdogs, da disse spillene har lavere sannsynlighet for suksess og raskt kan tømme bankrollen din.
 3. Bruk en flat spilltilnærming innenfor Labouchère-systemet, ved å risikere samme prosentandel av bankrollen din på hvert spill, i stedet for å øke innsatsstørrelsene basert på en prosentandel av bankrollen din.

Fordeler med Labouchère-systemet

Labouchère-systemet tilbyr flere fordeler for spillere:

 1. Potensial for fortjeneste: Labouchère-systemet er designet for å generere en fortjeneste lik summen av den opprinnelige spillsekvensen når sekvensen er fullført.
 2. Kontrollert spillprogresjon: Labouchère-systemet gir en strukturert tilnærming til å øke og redusere innsatsstørrelser basert på gevinster og tap, noe som hjelper spillere med å opprettholde et nivå av kontroll over spillprogresjonen.
 3. Fleksibilitet: Labouchère-systemet lar spillere lage tilpassede spillsekvenser basert på deres bankroll og risikotoleranse, noe som gir fleksibilitet i å skreddersy systemet til deres individuelle preferanser.
 4. Anvendelig på flere spill: Labouchère-systemet kan brukes i ulike kasinospill, som rulett, baccarat og blackjack, samt i oddsspill, noe som gjør det til et allsidig spillsystem.

Ulemper og risikoer

Til tross for fordelene har Labouchère-systemet også flere ulemper og risikoer:

 1. Husets fordel: Labouchère-systemet overvinner ikke husets fordel i kasinospill, noe som betyr at kasinoet opprettholder en langsiktig fordel over spilleren. I rulett er husets fordel 2,7% for europeisk rulett og 5,26% for amerikansk rulett.
 2. Potensial for store tap: Under lengre tapsperioder kan Labouchère-systemet føre til betydelige tap, ettersom innsatsstørrelsene øker med hvert tap. Dette kan resultere i rask uttømming av bankrollen hvis en tapsperiode vedvarer.
 3. Ingen garanterte fortjenester: Selv om Labouchère-systemet tar sikte på å generere en fortjeneste lik summen av den opprinnelige spillsekvensen, er det ingen garanti for at en spiller vil fullføre sekvensen og oppnå den ønskede fortjenesten.
 4. Krever disiplin: Labouchère-systemet er avhengig av streng overholdelse av spillsekvensen og reglene. Å avvike fra systemet eller jage tap kan oppheve de potensielle fordelene og føre til økte risikoer.
 5. Dette systemet er basert på spillerens feilslutning, som er den feilaktige troen på at hvis en bestemt hendelse forekommer oftere enn normalt i en gitt periode, vil den skje sjeldnere i fremtiden, og omvendt.

Sammenligning med andre spillsystemer

Labouchère-systemet er bare ett av mange spillsystemer som brukes av spillere. Her er en sammenligning av Labouchère-systemet med tre andre populære spillsystemer:

1. Martingale-systemet:

 • Martingale-systemet innebærer å doble innsatsstørrelsen etter hvert tap til en gevinst oppstår, for deretter å gå tilbake til den opprinnelige innsatsstørrelsen.
 • Sammenlignet med Labouchère-systemet har Martingale-systemet et høyere potensial for kortsiktige fortjenester, men også en høyere risiko for betydelige tap på grunn av den raske økningen i innsatsstørrelser under tapsperioder.
 • Labouchère-systemet gir mer kontroll over spillprogresjonen og potensielt lavere innsatsstørrelser sammenlignet med Martingale-systemet.

2. D’Alembert-systemet:

 • D’Alembert-systemet innebærer å øke innsatsstørrelsen med én enhet etter et tap og redusere den med én enhet etter en gevinst.
 • Sammenlignet med Labouchère-systemet har D’Alembert-systemet en mer gradvis spillprogresjon, som kan resultere i mindre tap under tapsperioder, men også mindre potensielle fortjenester.
 • Labouchère-systemet tillater mer tilpasning av spillsekvensen sammenlignet med den faste progresjonen i D’Alembert-systemet.

3. Fibonacci-systemet:

 • Fibonacci-systemet er basert på Fibonaccitallene, der hvert tall er summen av de to foregående tallene (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, osv.). Innsatser økes i henhold til denne sekvensen etter tap og reduseres med to trinn etter gevinster.
 • Sammenlignet med Labouchère-systemet har Fibonacci-systemet en mer kompleks spillprogresjon og kan være vanskeligere for noen spillere å følge.
 • Labouchère-systemet tilbyr mer fleksibilitet i å lage spillsekvensen sammenlignet med den faste Fibonacci-sekvensen.

Labouchère-systemet ligner også på Due Column betting og Oscar’s grind.

Hvilke andre spillsystemer finnes?

Det finnes mange spillstrategier og systemer, blant dem er de mest populære Trixie-systemet, Yankee-systemet, Heinz-systemet. Jeg har beskrevet dem alle i separate artikler. Bare klikk på en av lenkene ovenfor og les mer. Du kan også lære hva Cash Out er i oddsspill og hva Handicap er.

Forfatter Oliver Haugen

Hei, jeg er Oliver Haugen, en ekspert innen sportsbetting og online kasinoer i Norge. Jeg er lidenskapelig opptatt av å analysere og vurdere ulike betting- og kasinoselskaper for å gi deg den mest presise og oppdaterte informasjonen. Med mange års erfaring og innsikt i bransjen, er jeg dedikert til å levere grundige anmeldelser og bidra til å veilede deg trygt gjennom den virtuelle gamblingverdenen.